ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


    З 1 травня 2019 р. споживачам, які несвоєчасно оплачують рахунки за комунальні послуги, нараховуватимуть пеню згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ст. 26 в розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення оплати. Граничний строк оплати 20 число поточного місяця.

   Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.


created by Буча