ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


Інформаційна картка до Інвестиційної програми

на 2019 рік

 КП "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області

Рік заснування

27.10.1995 року

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

08132,м.Вишневе,вул.Європейська, 45

Код ЄДРПОУ

20593491

Прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи, посада

Начальник підприємства – Катульський І.І.

Тел., факс, E-mail

0459851657  KP_vw@ukr.ne

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення(№,  дата видачі, строк дії)

АВ №582478 від 31.05.2011р. рішення №82, діє безстроково

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

8700,0

Балансова вартість активів, тис. грн

50665,0

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

2755,336

Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів)

_

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

- зменшення собівартості послуг та відповідно зменшення темпів росту тарифів на водопостачання та водовідведення , відновлення основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів , підвищення якості водопостачання та водовідведення  міста, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень.     

 - досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня водопровідного господарства

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в водопровідному господарстві,

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- створення системи збору інформації в частині оцінки рівня енергоефективності.

 

Строк реалізації інвестиційної програми

2019 рік

На якому етапі реалізації знаходиться підприємство (наявність законодавчих актів,  проектної документації, експертних висновків,  результатів конкурсів та тендерів тощо)

наявність законодавчих актів,  проектної документації, експертних висновків, підписання договорів

Головні етапи реалізації програми

1 етап - роботи 

 

3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

2755,336

власні кошти

2755,336

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні інвестиційні асигнування

-

інші заходи (розшифрувати)

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

45,9

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

Інші заходи

35,4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

18,7

 created by Буча