ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


Повідомлення

про намір   встановити тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, що надаються   КП «Вишнівськтеплоенерго» споживачам м. Вишневе

         На виконання Закону України «Про житлово- комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 (далі –Закон №2189), Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»  № 2119-VIII від 22.06.2017 року та  у зв`язку із внесенням змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» (далі – Порядок) і відповідно затвердженням нових або внесення змін  до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, тощо, якими суттєво змінено систему взаємовідносин, що виникають у процесі надання і споживання комунальних послуг, запроваджено різні моделі договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг, визначено нову класифікацію комунальних послуг, внесені зміни у систему тарифоутворення, КП «Вишнівськтеплоенерго» повинно, зокрема, встановити нові тарифи на теплову енергію та комунальні послуги. Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018   130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про наміри зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»  доводимо до відома споживачів інформацію  про  наміри встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

        Діючі тарифи  для категорії споживачів «населення» встановлені з 08.11.2018 року  згідно рішень виконавчого комітету Вишневої міської ради від 07.11.2018 року № 49/3 та  № 49/4, для категорій споживачів «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі» з 01.06.2020 року згідно рішень  виконавчого комітету Вишневої міської ради від 29.05.2020 року № 16/7 та складають : 

-Виробництво,  транспортування,  постачання теплової  енергії   для потреб :

            населення – 1 884,00 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);

            бюджетних установ – 2 036,75 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);(одноставковий)

            інших установ – 2 025,16 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);(одноставковий)

            релігійних організацій –  1553,94 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);(одноставковий)

                   - Послуги з централізованого опалення для  потреб:

           абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами

           обліку теплової енергії – 1922,76 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);

           абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії  

            -43,72 грн. за 1 кв. м.(з ПДВ);

для потреб управителів багатоквартирних будинків – 42,80 грн. за 1 кв. м.(з ПДВ) ;

                 - Послуги з постачання теплової енергії для потреб:

  бюджетних установ – двоставковий тариф: умовно-змінна частина – 1399,55 грн./Гкал (з       ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна за одиницю приєднаного теплового навантаження)  – 91 468,54 грн./Гкал/год (з ПДВ);

            інших установ – двоставковий тариф: умовно-змінна частина – 1387,34 грн./Гкал (з ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна за одиницю приєднаного теплового навантаження)  – 54 354,56 грн./ Гкал /год (з ПДВ);

            релігійних організацій –  двоставковий тариф: умовно-змінна частина – 814,16 грн./Гкал (з ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна за одиницю приєднаного теплового навантаження)  – 116 974,36 грн./Гкал/год (з ПДВ).

                  -  Послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб :

 населення (за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання       – 117,00 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);

          населення (за умови відсутності рушникосушильників ) – 104,69 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);

          управителів багатоквартирних будинків та гуртожитків (за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання)– 114,40 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);

          управителів багатоквартирних будинків та гуртожитків (за умови відсутності рушникосушильників ) – 111,26 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);

          бюджетних установ – 110,23 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);

          інших споживачів – 110,52 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ).

            Розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2189 визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону № 2189, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом № 2189. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг.  Порядок оплати житлово- комунальних послуг встановлено статтями 9 та 14 Закону № 2189, якими визначено особливості нарахування плати виконавцю комунальної послуги в залежності від обраної споживачами моделі організації договірних відносин з виконавцями послуг, наприклад,:

             Плата  виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором складається з:

-плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів

  на відповідну комунальну послугу;

- плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначено Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. №808).

           З дати останнього перегляду тарифів для категорії споживачів «населення»  значно змінились  ціни  на закупівлю природного газу для виробництва теплової енергії (зменшення на 52,5%), електроенергії (збільшення 22,4%), холодної води (збільшення на 4%), Збільшились на 41,3% витрати на заробітну плату та нарахування на заробітну плату. Відповідно до змін до Порядку, затверджених постановою КМУ від 10.06.2020 № 467, планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх до тарифів здійснено, зокрема, виходячи із середньої ціни природного газу, що склалася у ліцензіата протягом опалювального періоду , що передує плановому (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Виходячи з цього, ціна природного газу, врахована у пропонованих тарифах, –      4 048,49 грн. за 1000 куб.м. (без ПДВ) (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу. В діючих тарифах ціна природного газу для категорії споживачів «населення» - 6 235,51 грн. за 1000 куб.м.(без ПДВ) (без врахування тарифів на послуги з транспортування та розподіл природного газу). Планування витрат на придбання електричної енергії з метою включення їх до тарифів здійснене, зокрема, виходячи із середньої ціни електричної енергії, що склалася у ліцензіата за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період. Ціна електроенергії, врахована у пропонованих тарифах – 2,50715 грн.1кВт/год (без ПДВ). В діючих тарифах ціна природного газу для категорії споживачів «населення» - 2,13 грн. 1кВт/год (без ПДВ). 

                Крім того, відповідно до змін до Порядку, затверджених постановою КМУ від 10.06.2020 № 467, передбачене перерахування вартості теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води після завершення опалювального періоду у зв’язку із зміною ціни природного газу та електричної енергії.

                Підприємство має наміри щодо впровадження двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії для категорії споживачів «населення», який складається з умовно-змінної частини  двоставкового  тарифу, в яку  включаються планові прямі витрати на придбання палива і електроенергії для виробництва теплової енергії власними котельнями, покупну теплову енергію та  умовно-постійної частини, як щомісячної абонентської плати (грн/кв.м.), яка включає економічно - обґрунтовані витрати, крім тих, що віднесені до умовно-змінних витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії                     ( витрати на заробітну плату, відрахування податків в бюджет, витрати на придбання води для підживлення теплових мереж, витрати на ремонт, амортизаційні відрахування, тощо). Ця частина витрат пов’язана з необхідністю підтримки в робочому стані джерела теплової енергії теплопостачальних установок (теплові мережі та котельні) протягом року і не залежить від кількості відпущеної теплової енергії.

                Згідно здійснених розрахунків, пов`язаних з  переглядом обсягів та цін за основними складовими  структури витрат підприємства, з врахуванням змін до Порядку, у т.ч.  визначених у Постанові КМУ від 10.06.2020 року № 467, тарифи складатимуть:

               На теплову енергію (одноставкові):

Для потреб населення -1837,48 грн./Гкал (з ПДВ)  зменшення  порівняно з діючим на 2,5%, у т. ч.

 з виробництва теплової енергії – 1570,46 грн./Гкал (з ПДВ)

 з транспортування теплової енергії -253,46 грн./Гкал (з ПДВ)

з постачання теплової енергії -13,56 грн./Гкал (з ПДВ).

Для потреб бюджетних установ  - 2 029,16 грн/Гкал (з ПДВ)  зменшення  на 0,4% , у т. ч.

 з виробництва теплової енергії – 1 762,14 грн./Гкал (з ПДВ)

 з транспортування теплової енергії -253,46 грн./Гкал (з ПДВ)

з постачання теплової енергії -13,56 грн./Гкал (з ПДВ).

Для потреб  релігійних організацій  - 1 646,95 грн/Гкал (з ПДВ) збільшення  на 6%  , у т. ч.

 з виробництва теплової енергії – 1379,93 грн./Гкал (з ПДВ)

 з транспортування теплової енергії -253,46 грн./Гкал (з ПДВ)

з постачання теплової енергії -13,56 грн./Гкал (з ПДВ).

Для потреб  інших споживачів  - 2 018,64 грн/Гкал (з ПДВ) зменшення  на 0,3% , у т. ч.

 з виробництва теплової енергії – 1751,62 грн./Гкал (з ПДВ)

 з транспортування теплової енергії -253,46 грн./Гкал (з ПДВ)

з постачання теплової енергії -13,56 грн./Гкал (з ПДВ).

               На послуги з постачання теплової енергії (двоставкові тарифи):

Населення : Умовно-змінна частина – 1 259,54 грн/Гкал (з ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна) -6,32 грн./ кв.м.(з ПДВ).

Бюджетні установи: Умовно-змінна частина – 1442,32 грн/Гкал (з ПДВ),умовно-постійна частина (абонентська плата місячна) – 68 615,26 грн./ Гкал /год.(з ПДВ).

Релігійні організації: Умовно-змінна частина – 1077,88 грн/Гкал (з ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна) – 90 911,92 грн./ Гкал/год. (з ПДВ).

Інші підприємства: Умовно-змінна частина – 1432,27 грн/Гкал (з ПДВ), умовно-постійна частина (абонентська плата місячна) – 62 044,78 грн./ Гкал/год (з ПДВ).

               На послуги з постачання гарячої води  (одноставкові тарифи):

Населення (крім управителів будинків, ОСББ, гуртожитків):

з рушникосушильниками – 112,43 грн./куб.м. (з ПДВ)  (діючий тариф 117,0 грн./куб. м); зменшення – 3,9%.

без рушникосушильників  - 100,66 грн./куб. м  (з ПДВ) (діючий тариф 104,69 грн./куб. м). зменшення – 3,8%.

 Населення ( управителі будинків, ОСББ, гуртожитків):

з рушникосушильниками – 112,18 грн./куб.м. (з ПДВ)  (діючий тариф 114,40 грн./куб. м); зменшення – 1,9%.

без рушникосушильників  - 109,13 грн./куб. м  (з ПДВ) (діючий тариф 111,26 грн./куб. м). зменшення – 1,9%.

Бюджетні установи:     - 109,85 грн. куб.м (з ПДВ) (діючий тариф 110,23 грн./куб.м); зменшення – 0,3%.                 

Інші підприємства:      - 110,20 грн. куб.м (з ПДВ) (діючий тариф 110,52 грн./куб.м); зменшення – 0,3%.

Структура тарифів за категоріями споживачів додається.                

        

       Свої  зауваження та пропозиції до зазначених проектів тарифів просимо надавати протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення на сайті Вишневої міської ради на електронну адресу КП «Вишнівськтеплоенерго»: vinte@meta.ua, а також за фактичною адресою:  м. Вишневе вул.Київська,11. 

 

 

 

   Адміністрація    КП «Вишнівськтеплоенерго»

 created by Буча