ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


Роз’яснення, щодо підвищення тарифу на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

Діючі  тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  та  прибудинкових територій, технічного обслуговування ліфтів, на вивіз побутових відходів  не   відшкодовують  фактичних витрат  на  ці  послуги,  що  не   дають змоги в теперішніх економічних умовах виконувати роботи в достатньому обсязі та належної якості.

Тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  та  прибудинкових  територій були  встановлені  в  2012  році  (рішення виконкому Вишневої міської ради № 20/2  від 07.03.12 року).

За цей  час  встановлена  Законами  України  мінімальна  зарплата  зросла  до  125,5 % (1098,00грн.-1378,00грн.),   ціна  на електроенергію, спожиту для освітлення місць загального користування та на роботу ліфтів  зросла в 2,7 раза,   ціна на пально-мастильні матеріали:  газ зріджений на 44% (5,75 грн за 1 л. до 8,29 грн); бензин  на 94,9% ( 9,74 грн/л. –до 18,99 грн);  дизельне пальне на 85,57% (з 9,43 грн/л до 17,49 грн) і зараз продовжують рости. Вартість утилізації твердих побутових відходів за  один м.куб. збільшилася на  34,7%.,  у  декілька  разів  зросли  ціни  на  матеріали, автозапчастини,  тощо. 

Рішенням ХІІІ сесії Вишневої міської ради VII скликання № 1-01ХІІІ7-12 від 16.06.2016 року «Про затвердження тарифів Комунального підприємства «Управління міським господарством» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області» було затверджено та введено в дію з 01.07.2016 року нові тарифи на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (Додаток № 6).

Основні цілі, на досягнення яких спрямоване дане рішення:

 - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з вивезення побутових відходів;

- недопущення подальшої руйнації житлового фонду;

- забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.

 

 

Аналіз

впливу   регуляторного   акту

 

  1. Проблема -  діючі  тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  та  прибудинкових територій, технічного обслуговування ліфтів, на вивіз побутових відходів  не   відшкодовують  фактичних витрат  на  ці  послуги,  що  не   дають змоги в теперішніх економічних умовах виконувати роботи в достатньому обсязі та належної якості.

Основні  причини  виникнення  проблеми.

        Тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  та  прибудинкових  територій були  встановлені  в  2012  році  ( рішення виконкому Вишневої міської ради № 20/2  від 07.03.12 року).

         За цей  час  встановлена  Законами  України  мінімальна  зарплата  зросла  до 125,5 % (1098,00грн.-1378,00грн.), 

   - ціна  на електроенергію, спожиту для освітлення місць загального користування та на роботу ліфтів  зросла в 2,7 рази

  - ціна на пально-мастильні матеріали:

 газ зріджений на 44% (5,75 грн за 1 л. до 8,29 грн);

бензин  на 94,9% ( 9,74 грн/л. –до 18,99 грн);  дизельне пальне на 85,57% (з 9,43 грн/л до 17,49 грн); 

  - вартість утилізації твердих побутових відходів за  один м.куб. збільшилася на  34,7%.,  у  декілька  разів  зросли  ціни  на  матеріали, автозапчастини,  тощо. 

     Підприємство відчуває гостру нестачу обігових коштів для придбання  паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів для виконання ремонтних робіт, виплати заробітної плати працівникам у відповідності з чинним законодавством. Враховуючи викладене, єдиним прийнятним на цей час шляхом недопущення подальшої руйнації житлового фонду та забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій є прийняття тарифів на послуги з їх утримання, які відшкодовують витрати  підприємства.

        З  цих  причин  послуги,  що надає  КП  «УМГ»  по  утриманню  будинків  та  прибудинкової  території  та вивіз сміття,  стали  збитковими.

     2.  Ціллю  прийняття  рішення  є  приведення  тарифів  до  економічно  обґрунтованих,  що  відповідають  вимогам  Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послугу  від  24.06.2004  року  № 1875-ІV. 

         Іншою  метою  прийняття  запропонованого   проекта  рішення  є  приведення  тарифів  у  відповідність  до  вимог   Постанови  Кабінету   Міністрів  України  № 869  від  01.06.2011 року  «Про  забезпечення  єдиного   підходу  до  формування тарифів  на  житлово-комунальні  послуги».

 Основні цілі, на досягнення яких спрямоване дане рішення:

 - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з вивезення побутових відходів;

- забезпечення беззбитковості діяльності комунального підприємства шляхом приведення тарифів на послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат;

 - недопущення подальшої руйнації житлового фонду;

- забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.

 

 

 

3. Альтернативні  способи:   Виділення з бюджету дотацій підприємству для компенсації різниці в тарифах відповідно до ч.4 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Ця альтернатива не може розглядатися як оптимальний варіант вирішення проблеми, в зв’язку з тим, що передбачає значний перерозподіл дефіцитних коштів бюджету, які, враховуючи їх обмеженість, можна використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань (з охорони здоров’я, освіти, сфери культури), розвитку інфраструктури чи благоустрою міста.

Необхідність  запровадження державного регулювання тарифів на послуги, що надаються  підприємствами житлового господарства, визначена чинним законодавством України, тобто альтернативні рішення не повинні передбачатися. Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, згідно чинного законодавства, то доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом є встановлення нових тарифів на послуги.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту очікуються наступні вигоди:

1. у сфері інтересів міської влади

- вирішення питання безперебійного і якісного надання послуг,

- зменшення запланованих дотацій в комунальне господарство;

2. у сфері інтересів підприємства:

- отримання надходжень в обсязі, достатньому для своєчасних розрахунків;

- покращення якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- збалансування доходів і витрат;

3. у сфері інтересів суб’єктів господарювання:

- підвищення якості послуг;

- забезпечення безперебійності надання послуг з утриман-я будинків і споруд та

прибудинкових територій, вчасного вивезення побутових відходів;

4. у сфері інтересів населення міста:

- підвищення якості послуг;

- забезпечення безперебійності надання послуг.

 

   5. Механізм регулювання.

 Принципи  та способи  досягнення  цілей  побудовані  виключно  на  діючій  нормативній  базі  і  відповідно  до  принципів  регуляторної  політики.

Чіткий  механізм  розрахунку  тарифів  дає  можливість  його  контролю  кожному  суб’єкту.

      Пропонується  затвердження  тарифів  по  кожному  окремому  будинку,  що  дасть  можливість  кожному   мешканцю оцінити  їх  рівень  відповідно  наданої  кількості  і  якості  послуг.

 

    6. З  метою  зменшення  ризику  впливу  зовнішніх  чинників на  дію  запропонованого  регуляторного  акту  передбачається  затвердження  інвестиційної  програми,  де  передбачити  конкретні  заходи  по  впровадженню  нових    технологій та  покращенню  роботи  по  збору    сміття,  збільшення  ефективності  роботи    технологічного  транспорту.

 

    7.  В разі  прийняття  запропонованого  проекту  цього регуляторного акту  передбачається  відстеження  його  результативності.:

1. Результати фінансово-економічної діяльності підприємства.

 

 

2. Рівень проплати споживачами за надані послуги.

3. Показники якості: кількість скарг на неякісне надання.created by Буча